1. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Road-Trip.cz a služeb Road-Trip.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Road-Trip.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.

2. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.

3. Registrace není zpoplatněna.

4. Při registraci vyžaduje provozovatel uživatelské jméno a email registrovaného.

5. Při poskytnutí údajů za účelem SPAMování serveru bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.

6. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.

7. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je Road-Trip.cz ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě Road-Trip.cz registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.

8. Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly vytvořenými v souladu s platnými zákony.

9. Návštěvník Road-Trip.cz se zavazuje při návštěvě stránek Road-Trip.cz dodržovat „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.

10. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.

11. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele Road-Trip.cz a to zaškrtnutím čtvercového pole.

12. Provozovatel Road-Trip.cz je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky Road-Trip.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

13. Při následném vkládání fotografií do našeho systému potvrzujete a souhlasíte, že jste výhradním majitelem a autorem pořízené fotografie.

14. Dále souhlasíte s tím, že provozovatel má právo využívat nahrané fotografie pro své marketingové účely.

Aktuální platné registrační podmínky od 1.5.2014 Road-Trip.cz